Edensol

Projectes Internacionals

DETALLS

Formació de formadors d'adults

Des de 2005, participem en l’elaboració i gestió de tota mena de programes educatius col·laborant activament en la seva implantació i desenvolupament en països principalment del continent americà.

Hem participat en la creació de continguts educatius de zones menys desenvolupades, prevalent els criteris d’efectivitat, universalitat de la informació i la formació, i desenvolupament sostenible.

Països com el Brasil, l’Argentina, el Perú i Colòmbia han accedit a la nostra metodologia, on hem format a grups d’educadors que s’han encarregat d’adaptar a cada realitat social les tècniques amb la qual els hem format.

ERASMUS+ KA2

Participem en projectes europeus, com Erasmus+. A més de participar tant com socis directes com coordinadors, també escrivim sol·licituds i assessorem i fem costat a entitats locals que vulguin participar en projectes europeus.

Els últims projectes en els quals EDENSOL ha participat estan relacionats amb el suport a adults majors amb baix nivell educatiu i poc qualificats.

LearnerMot2
“El projecte LearnersMot2 és una continuació del projecte Erasmus+ LearnersMot i es centra directament en els educadors d’adults i, de manera indirecta, en els treballadors d’edat avançad…
LearnerMot
“El projecte “”Com fomentar la motivació inicial dels adults amb baix nivell educatiu per a aprendre utilitzant les eines TIC”” té com a objectiu treballar al costat dels educadors d’adul…